curset JONATAN GetFileAttachment curset JONATAN GetFileAttachment


Dijous dia 21 de Juliol, demostració de tots els cursillistes al teatre de Sarrià

——————————————————————————————————————-

Curset NOTA A NOTA, PAS A PAS juny-juliol 2022

RESERVA per setmanes.

Tallers de dansa, inclou una sortida a piscina setmanal

 

Cursos d'estiu Cursos setmanals dansa clasica