Per assistir a classe s’ha de venir amb l’equip aconsellat per l’estudi, anar pentinat adequadament i no portar accessoris, samarretes o jerseis que no siguin especials per a la pràctica de la dansa.
 

No es permetrà l’entrada a classe quan hagi començat, per tant es demana puntualitat.

 

En cas d’alguna falta d’assistència per malaltia o algun altre impediment, demanem que aviseu a l’escola per garantir el control de l’alumnat.

 

Es poden recuperar les classes a un nivell adequat, avisant-ho prèviament.

 

Els alumnes han de portar tantes fotografies com se’ls demani a secretaria, segons nivell i antiguitat, per tal de gestionar la inscripció, que s’ha de abonar abans de començar a assistir a classe. Aquesta inscripció inclou l’assegurança escolar i el carnet de la Federació Catalana de Professors de Dansa amb els avantatges que comporta. Al finalitzar el curs la Federació atorga un diploma, sempre i quan l’alumne/a hagi fet un treball constant i correcte. L’import de la inscripció no es retornarà sota cap concepte donat que comporta unes gestions impossibles de retrocedir i que fan efectiva la reserva de plaça en un grup determinat.