Sales equipades amb: miralls, terra especial per dansa amb linòleum, barres de fusta, splits/ventiladors, equip musical amb connectors i adaptadors, altaveus, internet, monitor, ventilació, llum natural i rellotge.
vestidors
espais_2

 

Sala 1

sala_1_entrada
sala_1_miralls_2
sala_1_miralls

sala_1_piano

Sala 3

sala_3_barres
sala_3_miralls

 

Sala A

sala_A_1
sala_A_2

 

Sala B

sala_b_1
sala_b_espatllera

 

Sala C

sala_c_1
sala_c_3
sala_c_4